Kontakt

Môžte nás kontaktovať:

info@tsartmusic.sk

+421903467158

Údaje o firme:

Tomáš Šelc s. r. o., Belinského 1048/11, 851 01 Bratislava

IČO: 52 345 769, DIČ: 2121005645, IČ DPH: SK2121005645

IBAN: SK49 1100 0000 0029 4806 9212, SWIFT: TATRSKBX